ติดตั้งโซล่าเซลล์ ปากเกร็ด

สวัสดี ปรึกษาเราก่อนได้นะคะ..