ติดตั้งโซล่าเซลล์ ขนาด 5 กิโลวัตต์

สวัสดี ปรึกษาเราก่อนได้นะคะ..